La version de votre navigateur est obsolète. Nous vous recommandons vivement d'actualiser votre navigateur vers la dernière version.

 

Famille Abdessemed ce

site est le vôtre, il

 vous appartient de

 l'enrichir, par l'apport

 de toute information

 constructive et

informative, et ce, afin

 de perpétuer l'histoire

 de la famille

ABDESSEMED


METEO  DE  LA VILLE DE  BATNA 

 


 

 

 

 

 

         

محمد بن عبداللـه

1808/1892

حمو بن محمد

1840/1917

الطيب بن محمد

محمود بن محمد

1872/1952

علـي بن محمد

1876/1940

         

عمـار بن حمو

1878/1968

حميدة بن بلقاسم

حميدة بن مسعـود

الشريف بن مسعـود

حمـه الصغير بن حميدة 1891

         

إسماعيل بن السعيد

أحمد الصغير

بن الصادق

مزيان بن حميدة

حمه الطاهر بن حميدة  1891

عمار بن حميدة

         

مصطفى بن محمد

1879

العربي بن محمد

1881

الصغير بن حمـو

1881/1929

الصالح بن حمـو

عمران بن إبراهيم

         

أحمد لخضر

 بن الطيب

التهامي بن خليفة

عمار بن عبدالكريم

 محمد بن محمود

1888/1970

الوناس بن الطيب

1894

         

حميدة بن إسماعيل

حسين بن الصغير

1899/1981

عبداللـه بن حـمـو

1900/1972

   محمد الغول بن حمو

 

حميدة بن الصالح

 

 

 

         

الطيب  بن محمود

1901/1967

محمد بن حمـو

1903/1957

علـي بن الصغير

1908/1975

مبروك بن الصغير

1912/1994

 عبدالحفيظ بن عبد الحفيظ    

 1915

         

الطيب بن الشريف

مصطفى بن مزيان

عبدالرزاق بن العربي

مسعود بن الصالح

مصطفى بن حسين

         

الوردي بن الطيب

الهاضمي بن محمد 1917/1956

بوبكر ' حمه'  بن العربي - 1918

الطاهر بن مصطفى

-  1918

عبدالحفيظ بن عمار

- 1919

         

محمد السعيد بن الصالح - 1920

حسين بن محمد 1920/1977

بلقاسم بن حسين 1920/2018

السعيد بن عبداللطيف

1921

رشيد بن مزيان

 1920

         

الوردي بن عمران

 1920

عبداللـه بن حميدة

   ابراهيم بن الصالح      

 

محمد بن عمار

محمد (حمه) بن العربي

         

مسعود بن محمد

1922/1993

عبداللـه بن عمار

1921

خليفة بن محمود

1922

الصالح بن حمه الصغير

1922

 

محمد الصديق بن الصادق 

 

 

 

         

إبراهيم بن عمار

1924

حميدة بن حمه الصغير

1924

محمد بن الصغير

1925/2005

بلقاسم بن الوناس

 - 1926

عبدالمجيد بن عمار 1926/1960

         

خليفة بن حميدة

1927

حميدة بن حسين

1927

عبدالكريم بن محمود - 1927

الطاهر بن عمار

1927

محمد الطيب بن حسين - 1928

         

الهاشمي

 بن حسين

النذير

 بن السعيد

رمضان

 بن الشريف

عبدالرحمان

 بن حميدة

محمد الصغير

 بن العربي

         

العربي بن عمران

محمد بن علـي

عمار بن الطيب

مختار بن عبداللـه

الهاشمي بن عبداللـه

         

الوردي بن أحمد لخضر

محمود

 بن محمد الغول

حميدة بن عمار

1929

محمد الصغير  بن الصغير 1930/2017

عبدالمجيد بن علـي

1931/1961

         

الصادق بن جلول

رشيد بن الصالح

محمد الصغير بن علـي

1930/2019

الصغير بن الصالح

حسين بن الصالح

 

 

 

 

 

         

سـالم بن عمار

محمد الشريف

بن التهامي  1932

عيسى بن الطيب

1932/2009

عومار بن الطيب

1932/2020

الصادق بن حمه الطاهر - 1933

         

عيسى بن علـي

1933

السعيد بن العربي

محمد الصادق بن حسين  1934

السعدي بن عمـار

عبدالهادي بن محمد - 1934

         

السعيد بن محمود

1934/2000

مزيان

 بن حمه الطاهر

عبدالعزيز

 بن عمار

حسين

 بن الشريف

بوبكر

 بن الوناس

         

مسعود

 بن حسين

محمد الشريف

بن إسماعيل

عبدالكريم

بن إسماعيل

 المكي

بن إسماعيل

الصالح بن حسين

1935/2020

         

الصالح بن مصطفى

1935/1958

مصطفى بن عمران

الهاشمي بن علـي

1936/1960

الطاهر بن مصطفى

عبدالعزيز بن حمه الصغير - 1936

         

الهاشمي بن عومار

1936

مصطفى بن العربي

1936

محمد الشريف

 بن حسين - 1936

العربي

 بن حمه الطاهر

عبدالمجيد

 بن الطيب

 

 

 

         

عياش بن مصطفى

عبدالحميد بن الصديق

محمد الصغير بن محمود  

 1938/2013       

عبدالعزيز

بن حمه الطاهر

قدور بن عمار

         

ميلود بن الطيب

فاروق بن العربي

حسين بن عبداللـه

مجدوب بن الطاهر

قدور بن حسين 1939

         

فوضيل بن محمد

1942

محمد الصالح

1943 بن مسعود 

عومار بن عمار

كمال بن العربي

1942

محمد بن السعيد

         

الطاهر بن أحمد لخضر

محمد بن أحمد لخضر

لحسن بن علـي

1938

عمار بن إسماعيل

محمد بن حسين

         

محمد بن عبدالحفيظ

عزوز بن عمران

علي بن ابراهيم

خير الدين بن مصطفى

حمودي بن الوردي

         

عبدالوهاب بن الوناس

مسعود بن عمار

بشير بن لخضر

الشريف بن الطاهر

براهيم بن الطاهر

 

 

 

 

 

         

عبدالقادر بن علـي - 1944

نورالدين بن حسين - 1946

عبدالرحمان بن عبداللـه - 1945

عبدالرحمان بن محمد السعيد - 1946

إبراهيم بن علي

1947

         

عمـار بن الوردي

خليفة بن مبروك

1947

بشير بن الصالح

1947

 محمد الطاهر بن علي   

  - 1947

  عبدالسلام بن حسين  

- 1947

         

خليفـة بن جلول

علاوة بن عبدالحفيظ

لزهر بن عبداللـه

جلول بن عمـران

لزهاري بن عبدالحفيظ

         

مصطفى بن حمدان

1946

مبروك بن العربي

1947

فوضيل بن الهاشمي

1948

توفيق بن الصالح

1948

عومار بن محمد السعيد    1948

         

رشيد بن محمد السعيد

1949

محمود بن حسين - 1949

زوبير بن محمد

1949

محمد بن بلقاسم

مزيان بن العربي

1949

         

حميدة بن عبدالرحمان

عبدالقادر بن التهامي

الوردي بن عبداللـه

1949

يحي بن السعيد

نورالدين بن رمضان

 

Contenu

Contenu