La version de votre navigateur est obsolète. Nous vous recommandons vivement d'actualiser votre navigateur vers la dernière version.

 

Famille Abdessemed ce

site est le vôtre, il

 vous appartient de

 l'enrichir, par l'apport

 de toute information

 constructive et

informative, et ce, afin

 de perpétuer l'histoire

 de la famille

ABDESSEMED


METEO  DE  LA VILLE DE  BATNA 

 


 

 

 

 

 

 

LES MEMBRES DE L’OCFLN DE LA FAMILLE ABDESSEMED

قائمة أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 

                                         لعـائلـة عبدالصـمد

 

   

 

    

  

LES MEMBRES DE L’OCFLN      أعضاء المنظمة المدنية  

 

PRENOMS

    الصورة      PHOTOS

اللـقــب

رقـم

 

1

MOHAMED TAYEB

 BEN HOCINE BEN SEGHIR 

Ben Hamou

 

 

محمد الطيب

 بن حسين بن الصغير بن حمـو

1

 

2

 

ABDELHAFID DIT (HAFADA)

BEN ABDELHAFID

 

 

عبدالحفيظ المدعو حفادا

بن عبدالحفيظ

 

2

 

 

3

 

ABDALLAH BEN AMAR

Ben Hamou

 

 

عبداللـه بن عمار

بن حـمـو

 

3

 

 

4

MESSAOUD BEN MOHAMED

DIT (DADA HAMA)

Ben Sidi Mahmoud

 

مسعود بن محمد

المدعو دادا حمه

بن سيدي محمود

 

4

 

5

 

MOHAMED SAID

BEN SALAH Ben Hamou

 

 

محمد السعيد

بن الصالح بن حـمـو

 

5

 

6

MOHAMED SADDEK

BEN HOCINE BEN SEGHIR

Ben Hamou

 

 

محمد الصادق

 بن حسين بن الصغير بن حـمـو

 

6

 

7

 

TAHAR BEN MOSTEFA

 BEN HOCINE - AZZEB

 

الطاهر بن مصطفى

بن حسين – عـزاب

 

7

 

8

 

ABDELHADI

BEN MOHAMED BEN Hamou

 

 

عبدالهادي بن محمد

 بن الصغير بن حـمـو

 

8

 

 

9

 

LACHEMI DIT (DADA) BEN HOCINE Ben Sidi Messaoud

 

الهاشمي المدعو (دادا)

 بن حسين بن سيدي مسعود

 

9

 

10

 

SAID DIT LACHEMI BEN OMAR

Ben Abdelhafid

 

 

السعيد المدعو الهاشمي

بن عومار بن عبدالحفيظ

 

10

 

11

 

LARBI BEN HAMA TAHAR

Ben Sidi Hmida

 

 

العربي بن حمه الطاهر

بن سيدي حميدة

 

11

 

 

        LES MEMBRES DE L’OCFLN    أعضاء المنظمة المدنية     

 

PRENOMS

    الصورة      PHOTOS

اللـقــب

رقـم

 

12

MOHAMED CHERIF

BEN TOUHAMI BEN KHELIFA Ben Sidi Hmida

 محمد الشريف (بورجو)

بن التهامي بن خليفة بن سيدي حميدة

 

12

 

13

HMIDA (HAMDANE)

 BEN HOCINE BEN SEGHIR

Ben Hamou 

حميدة المدعو حمدان

 بن حسين بن الصغير بن حـمـو

 

13

 

14

SAID  (DIT KEBAILI)

BEN ABDELLATIF BEN LAKHDAR Ben Sidi Ahmed  TAZOULT

السعيد المدعو قبايلي

بن عبداللطيف بن لخضر

      بن سيدي أحمد تازولت

 

14

 

15

 

SAID BEN SIDI LARBI

OCFLN

السعيد بن سيدي العربي

المنظمة المدنية

 

15

 

16

 

 

 

SAADI BEN AMAR BEN HMIDA Ben Sidi Belgacem

BATNA

السعدي بن عمار بن حميدة

 بن سيدي بلقاسم

 باتنة

 

16

 

17

 

BRAHIM BEN AMAR

Ben Hamou

إبراهيم بن عمـار

بن حمــو

 

17

 

18

MAHIEDDINE BEN MOSTEFA

Ben AHMED-AMEZIANE

Ben Sidi Hmida - SERSSA

 

محي الدينبن مصطفى

 السارسة

 

18

 

19

   AYACHE BEN MOSTEFA

Ben AHMED-AMEZIANE

Ben Sidi Hmida - SERSSA

 

عياش  بن مصطفى

 السارسة

 

19

 

20

 

BACHIR BEN LAKHDAR

BATNA

 

بشيربن لخضر

باتنة

 

20

 

21

ABDELAALI BEN LOUANES

Ben Sidi Tayeb

EL-MADHER

عبدالعاليبن الوناس

بن سيدي الطيب

 المعذر

 

21

 

22

MOKHTAR BEN ABDALLAH

Ben Hamou – BATNA

مختاربن عبداللـه

بن حـمـو - باتنة

 

22

 

 

 

        LES MEMBRES DE L’OCFLN     أعضاء المنظمة المدنية      

   

     

PRENOMS

      الصورة      PHOTOS

اللـقــب

رقـم

 

23

 HOCINE BEN SEGHIR

BEN HAMOU

ZAOUIA

 

حسين بن الصغير بن حـمو

الـزاوية

 

23

 

 

24

BOULARES DIT (SI MABROUK)

BEN SEGHIR Ben Hamou

Ain-Oumessaad

 

بولعراس المدعو سي مبروك

بن الصغير بن حـمـو

 

24

 

25

 

 Med-L’GHOUL BEN HAMOU

OULED FADHEL

 

محمد الغـول بن حـمـو

اولاد فاضل

 

25

 

26

 

AMAR BEN ABDELKRIM

AZZEB

 

عمار بن عبدالكريم

عـزاب

 

26

 

27

 

 LOUARDI BEN AMRANE

BOUARIF

 

الـوردي بن عمـران

بـوعـريف

 

27

28

LAKHDAR BEN CHERIF

BATNA

 

لخضربن الشريف

 باتنة

28

29

SEGHIR BEN HMIDA

BOUARIF

 

الصغيربن حميدة

بوعريف

29

30

HMIDA BEN SALAH

BATNA

 

حميدة بن الصالح  باتنة

30

31

TAYEB BEN BALA

EL-MADHER

 

الطيببن باله

 المعذر

31

 

32

ABDELMADJID

BEN SIDI TAYEB

EL-MADHER

 

عبدالمجيدبن سيدي  الطيب  

المعذر

 

32

33

ABDELBAKI BEN ALI

BOUARIF

 

عبدالبافي بن علي

بوعريف

33

 

34

 

ABDELOUAHEB BEN LOUANES

Ben Sidi Tayeb

EL-MADHER

 

عبدالوهاببن الوناس

المعذر

 

34

35

ABDESSEMED BEN AMAR

BATNA

 

عبدالصمدبن عمار

 باتنة

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu

Contenu